• 0 312 386 36 47
  • İlkyerleşim Mh. 1983Sk. Öz Yöremiz Sitesi No:7 Yenimahalle - Ankara

Sağlık Konuları Eğitimi

Home Sağlık Konuları Eğitimi

6331 Sayılı kanunun 4. Maddesi gereğince çalışanlarımızın “İş Sağlığı ve Güvenliği” konularında mesleki risklerini bilgilendirerek, periyodik eğitimlerle iş sağlığı ve güvenliği alanında bilinçlenmelerini ve bu alandaki riskleri minimuma indirmek ve daha güvenli çalışmalarını sağlamaktır.

Sağlık Konuları Eğitimi İçeriği:

  • Meslek hastalıklarının sebepleri,
  • Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
  • Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
  • lkyardım

Eğitim Süresi:

  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa ve 16 saat
  • Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 2 yılda en az bir defa ve 12 saat
  • Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 3 yılda en az bir defa ve 8 saat olarak düzenlenir..