• 0 312 386 36 47
 • İlkyerleşim Mh. 1983Sk. Öz Yöremiz Sitesi No:7 Yenimahalle - Ankara

OPTİMİZASYON ve KARAR VERME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

Home OPTİMİZASYON ve KARAR VERME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amaçları

Optimizasyon bir karar verme problemi için en iyi kararların belirlenmesine ilişkin sistematik yöntemleri içerir. Üzerinde durulan problem için anlamlı performans kriterlerinin ve dikkat edilmesi gereken kısıtların matematiksel olarak ifade edilerek formülasyonlarının geliştirilmesi optimizasyonun temelini oluşturur. Kararlar belirlenirken, mevcut kısıtları gözeterek en iyilik kriterine ilişkin bir amaç fonksiyonunun en küçüklenmesi veya en büyüklenmesi söz konusudur.

Kurum içinde maliyetler, bütçe kısıtları, kapasite sınırlamaları, kontratlardan doğan yükümlülükler ve zorlayıcı koşulların varlığında, “karar vermek” oldukça zor bir hal almaktadır. Bu kararların etkin şekilde verilmesi, karlılık açısından büyük farklar yaratabilmektedir.

Bu eğitim ile en doğru kararı, en kısa zamanda verebilmek için kullanılabilecek birçok farklı optimizasyon tekniğinin katılımcılar ile paylaşılmasıdır. Program kapsamında sanayide, hizmet sektöründe ve perakendecilikte uygulamaları gittikçe yaygınlaşan optimizasyon teknikleri aktarılmaktadır.

Eğitimin Hedef Kitlesi

 • Planlama Yöneticileri ve Çalışanları
 • Üretim Yöneticileri ve Çalışanları
 • Tedarik ve Malzeme Planlamacılar
 • Kapasite ve İş/Sipariş Akış Planlamacılar
 • Bilgi Teknolojileri Uygulayıcılar
 • İş Geliştirme ve Süreç Geliştirme Çalışanları
 • İş Akışı ve Çizelgeleme Sorumluları
 • Kariyerini Planlama Üzerine Yapmayı Düşünenler
 • Planlamada Büyük Resmi Görmek İsteyenler
 • Konuya İlgili Olanlar, Öğrenciler

Eğitimin İçeriği

 • Problemin tanımı
 • Problem çözmenin amacı
 • Problem çözme süreci
 • Problem çözme aşamaları
 • Problem analiz teknikleri
 • İşletme stratejisi, birim eylem planları
 • Birimler arası koordinasyon
 • Kurumlarda Karar Verme Süreçleri
 • Kurumsal sorunlar
 • Veri toplama, analizi ve değerlendirme
 • Çalışmaların senkronizasyonu
 • Uygulama, izleme ve değerlendirme
 • Amaç-araç dengesi
 • Alternatif Optimizasyon Yaklaşımları
 • Sezgisel Algoritmalar
 • Simülasyon
 • Matematiksel Modelleme ile Optimizasyon
 • Talep Planlamada Optimizasyon
 • Stok Yönetiminde Optimizasyon
 • Üretim Kapasitesi Planlamada Optimizasyon
 • Malzeme Planlamada Optimizasyon
 • İşgücü Planlamada Optimizasyon
 • Makine Çizelgelemede Optimizasyon
 • Proje Yönetiminde Optimizasyon
 • Performans Yönetiminde Optimizasyon
 • Uygun Optimizasyon Tekniğinin Seçimi
 • Tekniklerin Avantajları ve Dezavantajları