• 0 312 386 36 47
 • İlkyerleşim Mh. 1983Sk. Öz Yöremiz Sitesi No:7 Yenimahalle - Ankara

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Tetkikçi/Baş Tetkikçi Eğitimi

IRCA ONAYLI OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Tetkikçi/Baş Tetkikçi Eğitimi

OHSAS 18001 Baş tetkikçi eğitimi, etkili bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi amacı ile iş süreçlerini denetlemek ile sorumlu olan personelin, gerekli becerilerini geliştirmek için tasarlanmıştır. Bu eğitimde tetkikçilere, OHSAS 18001 standardının prensiplerine ve kriterlerine göre nasıl tetkik yapabilecekleri aşamaları ile anlatılmaktadır.

Katılımcılar iki şekilde değerlendirilecektir;
1. Yazılı bir sınav,
2. Katılımcının eğitim performansının sürekli değerlendirilmesi.

Kimler Katılmalı

 • Herhangi bir işletmenin OHSAS 18001 standardına uygunluğunun tetkik edilmesine liderlik yapmayı isteyen kişiler,
 • Danışmanlar,
 • taraf belgelendirme firmalarında tetkikçi olmak isteyenler.

İşinize Faydası

 • İS&G yönetim sistemi standartları ve teknikleri ile risk değerlendirme sürecinin ve prensiplerinin tüm iş alanına uygulanması,
 • İS&G yönetim sistemlerinin tetkikinde, Tetkikçilerin ve Baş Tetkikçilerin rolünün ve sorumluluklarının anlaşılması,
 • İlgili tetkik kriterlerinin şartlarına göre bir tetkiki hem sözlü hem de yazılı olarak planlama, hazırlama, uygulama ve raporlama yetisi.

Eğitim Yapısı

 • OHSAS 18001/2 Tetkikine Giriş,
 • Baş Tetkikçinin ve Tetkikçinin rollerinin özeti,
 • Ulusal/Uluslararası Yasaların Prensipleri,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri,
 • Risk Değerlendirme prensipleri ve yaklaşımı,
 • Politika geliştirilmesi ve uygulanması,
 • Planlama,
 • Uygulama ve Operasyon,
 • Kontrol ve Düzeltici Faaliyetler,
 • İşletme İncelemesi,
 • Tetkik Planlaması ve Yaklaşımı,
 • Yerinde onay – yaklaşımı ve teknikleri,
 • Uygunsuzluk sorunları ve yaklaşımı,
 • Tetkikin yapılması.

Gerekli Ön Bilgi

OHSAS 18001 standardı bilgisi gereklidir. Eğitim süresince katılımcıların performansı sürekli izlenecek ve eğitim sonrası yapılacak sınavla birlikte değerlendirilerek başarılı olanlara “Başarı Belgesi”, diğer katılımcılara ‘Katılım Belgesi’ verilecektir.“Katılım Belgesi” alan katılımcılar, sınav tarihinden itibaren, en geç 1 sene içerisinde, sınavı 1 kez daha tekrar edebilirler.