• 0 312 386 36 47
 • İlkyerleşim Mh. 1983Sk. Öz Yöremiz Sitesi No:7 Yenimahalle - Ankara

ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ TETKİKÇİ/BAŞ TETKİKÇİ EĞİTİMİ

Home ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ TETKİKÇİ/BAŞ TETKİKÇİ EĞİTİMİ

IRCA ONAYLI ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ TETKİKÇİ/BAŞ TETKİKÇİ EĞİTİMİ

Bu 5 günlük ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Baş tetkikçi eğitimi, katılımcılara gıda güvenliği yönetim sistemini tetkik edebilmeleri için gerekli bilgiyi sağlamaktadır. Bu eğitimin temel amacı, gıda güvenliği tetkikçilerini, planlama, tetkike hazırlık ve raporlama dahil, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi prensiplerine ve uygulamalarına göre eğitmektir. Deneyimli eğitmenler, katılımcılara 3. taraf tetkiklerde ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemine yönelik ne gibi gereksinimler olduğu konusunda rehberlik ederler. Katılımcılar, sınıf eğitimleri, grup çalışmaları ve tartışma oturumları ile birlikte tetkik etme yeteneklerini ortaya çıkarırlar.

Kimler Katılmalı

 • Kuruluşların ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin kurulmasında görev alan yöneticiler,
 • Diğer üst düzey yöneticiler,
 • Bir Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi veya HACCP tabanlı bir sistemin uygulanmasında görev alan herkes,
 • Bir Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi yürütmekle görevli olan tüm personel ve müdürler,
 • Birinci, ikinci ve üçüncü taraf denetim yapma konusu ile ilgilenen bireyler,
 • Gıda Güvenliği Danışmanları.

İşinize Faydası

 • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi gerekliliklerini tanımlayıp, gerekliliklerini ve uygunluğunu açıklamak,
 • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 190011’in amaçlarını, içeriklerini ve birbirleriyle olan ilişkilerini göstermek,
 • Codex Alimantarius’a dayanan HACCP prensiplerini kavramak,
 • Tetkik çerçevesi içerisinde ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin şartlarını yorumlamak,
 • Tetkikçi ve baş tetkikçinin rollerini ve sorumluluklarını tanımlamak,
 • Tetkik türlerini, ilkelerini ve uygulamalarını tanımak,
 • Dış tetkikin tüm aşamalarını kavramak (planlama, yürütme, kontrol, raporlama, kayıt, takip, kapatma),
 • Etkin rapor hazırlamak ve sunmak.

Eğitim Yapısı

 • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemine giriş ve sistemin uygulanması
 • Baş tetkikçinin ve tetkikçinin rollerinin özeti
 • Ulusal/uluslararası yasalar
 • Uluslararası gıda standartlarına dayalı HACCP prensipleri
 • Gıda Sağlığı politikasının geliştirilmesi ve uygulanması
 • Planlama
 • Uygulama ve Operasyon
 • Kontrol ve Düzeltici Faaliyetler
 • Doğrulama ve Onaylama
 • İşletme İncelemesi
 • Tetkik Planlaması ve Yaklaşımı
 • Yerinde onay – yaklaşımı ve teknikleri
 • Uygunsuzluk sorunları ve yaklaşımı
 • Denetimin yapılması.

Gerekli Ön Bilgi

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi hakkında bilgi sahibi olmak gereklidir. Eğitim süresince katılımcıların performansı sürekli izlenecek ve eğitim sonrası yapılacak sınavla birlikte değerlendirilerek başarılı olanlara “Başarı Belgesi”, diğer katılımcılara “Katılım Belgesi” verilecektir. “Katılım Belgesi” alan katılımcılar, sınav tarihinden itibaren, en geç 1 sene içerisinde, sınavı 1 kez daha tekrar edebilirler.