• 0 312 386 36 47
 • İlkyerleşim Mh. 1983Sk. Öz Yöremiz Sitesi No:7 Yenimahalle - Ankara

Ergonomi Eğitimi

Home Ergonomi Eğitimi

Ergonomi terimi Yunanca iş anlamına gelen ‘ergos’ ve yasa anlamına gelen ‘nomos’ sözcüklerinden türemiştir, iş bilim anlamına gelir.

Ergonomi uyum, uygunluk demektir. Kişilerle yaptıkları iş, yaşadıkları çevre, soludukları hava, kullandıkları eşyalar, diğer insanlar ile aralarında uygunluk olmasıdır. Kişi ve çevresi arasında uygunluk sağlanırsa çevrenin insan üzerinde yarattığı stres azalır, hata payı azalır, verimlilik artar. Burada sözü edilen uygunluk hem fiziksel hem de psikolojik uygunluktur. ABD ergonomiye  ‘insan faktörü’, demektedir. Ergonomi insan kullanımına yönelik tasarım, çalışma ve yaşama koşullarının en uygun hale getirilmesini amaçlayan uygulamalar bütünüdür. Yani yaşamın insana uyumunu hedefler

 

İnsanın çevresi arasındaki etkileşimi, uyumu  insanın hayvana attığı ilk taşla başlamış, uygarlık geliştikçe de insan çevre uyumu gelişmiştir. Ergonominin asıl gelişimi ve bilim haline gelmesi 2. Dünya Savaşı’nda savaş pilotlarının hatalarını en aza indirmek için yapılan çalışmalarla olmuştur. Ergonomi yaşamın her alanındadır… oturduğumuz sandalye, uzandığımız yatak, kullandığımız mutfak, yaşadığımız ev, şehir, çalıştığımız iş, soluduğumuz hava, çevremizdeki gürültü,  hepsi ergonominin konusudur.. iş makine tasarımcılığından, eğitim teknolojisine, uzay havacılık bilgisayar programından, kaza analizine dek.  Ergonomi multidisipliner bir bilimdir; mühendislik, mimarlık, tıp, fizyoloji, psikoloji, sosyoloji, anatomiden yararlanır.

Ergonomi alanında uzmanlaşan kişilere ergonomist denir. Avrupa Birliği’nde ergonomi eğitimi için dört yılı genel ergonomi, iki yılı da sektöre özel eğitim öngörülmektedir.

 Ergonomi Eğitimi Konuları:

 • İş Sağlığı ve İş Güvenliğinin sağlanması
 • Bazı Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıkları
 • Bedenin uygunsuz duruşu, uygunsuz duruşlara örnekler
 • Fiziksel ve işle ilgili ergonomik rahatsızlıklar.
 • Kimler kişisel faktörler nedeniyle kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının geliştirilmesinde büyük bir riske sahiptir?
 • Kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının belirtileri
 • Eğer kas iskelet sistemi rahatsızlığının belirtilerini yaşıyorsanız ne yapmalısınız?
 • Kas iskelet sistemi rahatsızlıklarından nasıl kaçınırsınız?
 • İş gücü kayıplarının önlenmesi
 • Yorulmanın ve iş stresinin azaltılması
 • İş kazaları ve mesleki risklerinin azaltılması
 • Verimlilik ve kalitenin yükseltilmesi
 • Gürültü-aydınlatma-hava hareketleri- nemlilik-hava ısısı-personel ekipman uygunluğu

Eğitimi Süresi: 1 Gün (8 Saat)